Oferta


Współpraca z lekarzami. 


Polecamy nasze usługi praktykom lekarzy rodzinnych, niepublicznym zakładom opieki zdrowotnej oraz innym jednostkom służby zdrowia.
Z każdą placówką podpisujemy indywidualną umowę określającą zakres i warunki świadczonych usług oraz ceny badań.
W ramach indywidualnej umowy oferujemy:

 • odbieranie pobranego materiału,
 • dostarczanie wyników,
 • dostarczanie odpowiednich probówek do pobierania i transportowania materiału,
 • dostarczanie materiałów pomocniczych: skierowania, kody kreskowe,
 • szkolenie personelu w zakresie pobierania materiału,
 • udostępnianie pomieszczeń i pobieranie materiału w naszym laboratorium,
 • wykonywanie badań w trybie CITO!,
 • zbiorczy rachunek na koniec miesiąca, który obejmuje wykaz wykonanych badań lub szczegółowe zestawienie wszystkich pacjentów i wykonanych badań,
 • bezpłatny dostęp do wyników online.

 

Współpraca z firmami i zakładami pracy.

Oferujemy zakładom pracy kompleksowe badanie pracowników i programy profilaktyki zdrowia dla kadry kierowniczej.
nasza oferta obejmuje:

 • badania okresowe pracowników (zdolność do pracy),
 • badania profilaktyczne np. poziom glukozy, profil lipidowy (cholesterol, HDL, LDL, triglicerydy), profil nerkowy, profil wątrobowy, profil kontrolny,
 • możliwość bezpłatnego dojazdu do zakładu i pobrania materiału do badań,
 • duże rabaty i szczegółowe rozliczenia na koniec miesiąca w przypadku podpisania umowy,
 • możliwość rozliczania się za wykonane badania wg cennika lub ryczałtem miesięcznym,
 • bezpłatny dostęp do wyników online. 


Wszystkim naszym pacjentom zapewniamy:

 • fachową obsługę,
 • komfortowe warunki,
 • możliwie najszybszą realizację zlecenia,
 • bezpłatny dostęp do wyników online

 


NZOZ FACTOR Laboratorium analityczne, ul. Głęboka 12, 43-300 Bielsko-Biała, tel. 33 816 47 83